Rodzaje odpadów

Ustawa o odpadach ujmuje ponad dwieście różnych kodów odpadów. Nasza firma posiada zezwolenie na zbieranie oraz transport aż na 92 z nich.

Odbieramy głównie odpady z grupy:

  • 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
  • 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
  • 10 - Odpady z procesów termicznych. 

Zamawiając kontener na odpady po budowlane zmieszane możecie Państwo do niego wrzucać wszystkie odpady po remoncie czy budowie bez odpadów niebezpiecznych oraz papy. Do kontenera na gruz można wrzucać gruz betonowy, ceglany, ceramiczny, tynki, piasek, ziemie. Kontenery na złom zawsze wyceniamy indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju złomu jaki chcą Państwo sprzedać. Przy zamówieniu ustalamy rodzaj odpadu i odpowiednio go klasyfikujemy. Przedsiębiorcą pomagamy dobrać odpowiedni kod odpadu.

Podstawowe kody BDO

BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ) jest systemem, w którym znajdują się informacje o gospodarce odpadami. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne muszą ewidencjonować odpady właśnie w systemie BDO. Kto nie musi się rejestrować? Podmioty, które w ciągu roku nie wytwarzają większej ilości odpadów niż ustalone limity w rozporządzeniu https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000253101.pdf

Naszymi podstawowymi kodami odpadów są:

170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów , 

170405 - Żelazo i stal, 

170401 - Miedź, brąz, mosiądz, 

120101 - Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów, 

120103 - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, 

101003 - Zgary i żużle odlewnicze. 

Oferujemy Państwu pomoc w zagadnieniach związanych z BDO. Służymy pomocą w wystawianiu KPO (kart przekazania odpadu).